linija

O  D R U Š T V U :

linija

  KUD Žumberčani jetreća generacija udruge Žumberčana koja zadnjih 25 godina njeguje i predstavlja kulturnu baštinu Žumberka. Prva udruga u Hrvatskoj,imenom Društvo Žumberčana, osnovana je u Zagrebu 1934. i djelovala je do početka rata 1941. godine.   Prvi predsjednik je bio jezikoslovac dr. Milko Popović, a prvi urednik Žumberačkih novina biskup dr. Janko Šimrak. Osnovna djelatnost ovog društva bila je posvećena Žumberčanima u vidu karitativne pomoći za siromašne i potrebite, a potom i pomoći u školovanju žumberačke mladeži.

Druga generacija Žumberčana osnovala je udrugu 27.06.1965., imenom Kulturno prosvjetno društvo Žumberak / KPD Žumberak, s kojom započinje prosvjetna djelatnost. Ta generacija iznimnim marom pomagala  je Žumberku. Prikupljali su sredstva i donacije  za gradnju i popravak  puteva, gradnju vodomreže, elektrifikacije i prve tvornice u Radatovićima. Prvi predsjednik društva bio je Petar Keserić. Kao gradonačelnik Samobora, pomogao je dodjelu zemljišta za temelje budućeg Doma Žumberčana u Strmcu  kod Podsuseda. Mnoštvo Žumberčana i obrtnika iz Zagreba pridružilo se Petru Keseriću pa su vlastitim sredstvima pomagali gradnju Doma.  Gradnja je započeta 1966, ali nije dovršena. Objekt je zamjenjen 1974. za prostor u Zagrebu, Đorđićeva 24.

Dolaskom novih članica, Ljubice Kovačev i Dragice Suljaljagić u to društvo, započinje kulturna djelatnost  Žumberčana u Zagrebu.

Iako su Žumberčani tijekom svih godina djelovali kroz 3 udruge i svaka s određenom djelatnosti, postoji čvrsta poveznica među njima.   To su Žumberačke novine, koje izlaze pod istim nazivom punih 80 godina.

                              

Dana 15.sječnja 2014. bilježi se točno 80. obljetnica izdavaštva ovih novina. Držimo da smo jedna od rijetkih udruga ili institucija u Hrvatskoj koje bilježe ovako dugu tradiciju nakladništva.

linija

KUD Žumberčani kao treća generacija djeluje kroz svoje sekcije a to su:

Izdavačka-         /novine, brošure itd./

Folklorna-         /zbor i tamburaši/

Etnografska-    /nošnje i glazbala/

Gospodarska-

Dramska-           /običaji/

linija

Društvo broji oko 60 članova od čega pedesetak djeluje kroz sekcije.  Godišnja članarina je 60 kuna.  Organizacija i rad Društva regulirani su Statutom. Na čelu je predsjednica i podpredsjednica, zatim tajnica, blagajnica i predsjedništvo od 7 članova, koji se biraju svake četiri godine.Društvo ima financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu /glazbeni amaterizam i međunarodna suradnja/ i Zagrebačke županije /izdavaštvo i drugi projekti vezani za Žumberak/.

NA POČETAK